ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ตามหมายเลขบัญชีนี้

—————————————————–